Privacybeleid Educadora Webshop    www.educadora-webshop.nl

Over ons privacybeleid

Educadora geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het
verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van
onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw persoonlijke gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van
Educadora Webshop. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 09/04/2018, met het publiceren
van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens
over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke
voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze
wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met
betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Welke gegevens verzamelt Educadora Webshop

Wanneer u op onze website een bestelling plaatst, verzamelen we de volgende informatie

 • naam
 • adres
 • telefoonnummer
 • email
 • account voorkeuren
 • transactie

Middels deze gegevens zijn we in staat uw bestelling voor u op een prettige manier af te wikkelen, in te pakken en te verzenden. Het telefoonnummer wordt (indien nodig) alleen gebruikt om contact op te nemen bij vragen over uw bestelling. Wanneer u op onze website een contactformulier invult of een reactie op een blog plaatst, verzamelen we de volgende informatie:

 • naam
 • email

Beveiliging persoonsgegevens

Wanneer u een bestelling plaatst of inlogt wordt gebruik gemaakt van de Secure Socket Layer. Er verschijnt een groen ‘slotje’met ‘https’ wat aangeeft dat u veilig kunt navigeren op de website. Gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk behandeld. De inloggegevens die u aanmaakt voor uw account worden versleuteld opgeslagen. Educadora webshop kan niet uw wachtwoord inzien.

Over de gegevensverwerking van derden betrokken bij onze website

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

1. Webwinkelsoftware WordPress – Woocommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress. Onderhoud wordt verzorgd door CC Websolutions.
Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze
laatsgenoemde partij gedeeld. Cc websolutions heeft toegang to uw gegevens om ons (technische)
ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Cc Websoutions is op
basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te
nemen.

2. Webhosting Hostingsquad

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hostingsquad. Hostingsquad verwerkt persoonsgegevens
namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen
over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hostingsquad heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te
voorkomen. Hostingsquad is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

3. Mailinglijsten: Enormail

Onze website maakt gebruik van Enormail, een derde partij die het verzenden van nieuwsbrieven afhandelt. Alle
bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van
Hostngsquad. Enormail en Hostinsquad zullen uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.
Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op
klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig
verminderen! Uw persoonsgegevens worden door Enormail beveiligd opgeslagen. Enormail maakt gebruik van
cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Enormail
behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en
in het kader daarvan informatie met derden te delen.

4. Email: Hostingsquad

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Hostingsquad. Deze partij heeft
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze
gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hostingsquad heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al
ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

5. Online betalingen: Mollie en Billink

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van
Mollie en Billink. Mollie en Billink verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals
uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie en Billink hebben passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie en Billink behouden zich het recht voor uw
gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde)
gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s en Billinks dienstverlening
waarvoor zij derden inschakelen. Mollie en Billink bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de
wettelijke termijnen is toegestaan.

6. Beoordelingen: WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan
bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met
ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats
eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een
toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw
naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om
een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het
leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming
gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn
eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

7. Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst maken wij gebruik van tussenpersonen die aantrekkelijkere verzendtarieven kunnen hanteren voor ons. Wij maken gebruik van
de diensten van Sendcloud en LogXstar voor het uitprinten van betaalde verzendetiketten voor de diverse logistieke vervoerders. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam,
adres en woonplaatsgegevens met hen delen. Sendcloud en LogXstar gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het
uitvoeren van de overeenkomst.

 • PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van
de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam,
adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het
uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens
ook aan deze partijen ter beschikking.

 • DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van
de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres
en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter
beschikking.

 • DPD

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van
de diensten van DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en
woonplaatsgegevens met DPD delen. DPD gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat DPD onderaannemers inschakelt, stelt DPD uw gegevens ook aan deze partijen ter
beschikking.

8. Facturatie en boekhouden: MoneyBird

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van MoneyBird.
Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens
worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd
verzonden en opgeslagen, MoneyBird heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om
uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en
zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyBird gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere
doeleinden dan hierboven beschreven.

9. Externe verkoopkanalen: Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling
plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw
bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

1. Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw
verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw
gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve
verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

2. Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) en zijn geen persoonsgegevens.

3. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Educadora op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen
van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval
zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt
daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Gegevens ingevuld via contactformulieren worden 6 maanden bewaard, statistieken voor 1 jaar en klant aankopen voor 10 jaar.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke
termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons
reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post
wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde
verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en
kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen
hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat
wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers
die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben
opgeslagen.
Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet
langer worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens
over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle
waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door of in opdracht van Educadora. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in
afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën
van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden
onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van
mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Educadora Webshop is wettelijk verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van cookies (tekst bestanden die op uw computer worden opgeslagen) om de website te helpen analyseren, hoe de gebruikers de website gebruiken, ter uitvoering van diensten, of om een goede werking van de website te bewerkstelligen. De informatie die in een cookie is opgeslagen kan naar de website van educadora webshop worden gestuurd wanneer u de website opnieuw bezoekt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gevuld winkelmandje. Meer informatie over Cookies kunt u vinden op de website van Consuwijzer.

Voor het plaatsen van sommige cookies heeft Educadora Webshop uw toestemming nodig, dat heeft u kunnen zien toen u de website bezocht. Door uw bezoek voort te zetten, te klikken op links of onderdelen of te surfen geeft u via een actieve handeling aan akkoord te gaan met het plaatsen van cookies voor de doelen zoals uiteengezet in dit cookie & privacy beleid.

Soorten Cookies

Op de website wordt gebruik gemaakt van 3 typen cookies:

 • Functionele cookies: Dit zijn cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website
 • Analytics cookies: Dit zijn cookies die statistieken verzamelen. Deze zijn versleuteld en anoniem.
 • Marketing cookies: Deze cookies verzamelen informatie over websitegedrag en zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven. Hierbij worden diensten van derden gebruikt (Google, Facebook en Instagram)

De functionele en analytics cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Met uw toestemming gebruikt educadora webshop, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Google, Facebook en Instagram.

Je kan cookies op verschillende manieren beheren. Houd er wel rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van cookies een negatieve invloed kan hebben op je gebruikerservaring en dat delen van onze website mogelijk niet langer volledig toegankelijk zullen zijn.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar je kan cookies wel of niet accepteren via de besturingselementen van je browser, deze kun je vinden in de ‘voorkeuren’ van je browser. Voor meer informatie over hoe je je browser instellingen kunt aanpassen of hoe je cookies kunt blokkeren, beheren of filteren, vind je bij ‘help’ in je browser of via websites als: www.allaboutcookies.org.

Je kan je hier afmelden voor aangepaste advertenties:
• Advertentie instellingen Google

Om je af te melden voor Google Analytics:
• Google Analytics Opt-out Browser Plugin

Als je onze website gebruikt zonder je af te melden, betekent dit dat je de gegevensverzameling begrijpt en ermee akkoord gaat om advertenties aan jou te kunnen aanbieden.

Social media / buttons

Educadora Webshop wil het graag zo gemakkelijk mogelijk voor u maken om specifieke content van de website te delen via social media. Dit kan door middel van de social media buttons. Van de volgende social media zijn er buttons geplaatst: Facebook, LinkedIn, Google+, Pinterest, Youtube en Instagram.

Lees de privacy verklaringen van deze social media kanalen hier.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens
met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Educadora Webshop
Akkersrijt 18, 5298we Liempde
Nederland
Telefoon: 0031-(0)650400286
Email: [email protected]

Contactpersoon voor privacyzaken: Suzanne van der Star