Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis die zich vooral uit in afwijkende sociale vaardigheden, communicatie en gedragspatronen. Ruim 1% van de Nederlanders heeft deze stoornis. Ondanks dat er wereldwijd al jarenlang onderzoek wordt gedaan naar deze stoornis, is het nog altijd niet helemaal duidelijk wat autisme nou precies is of waardoor het veroorzaakt wordt. Wat wél bekend is dat mensen met autisme vooral problemen ervaren op het sociale vlak en de verwerking van prikkels die binnenkomen via de zintuigen.

Heeft mijn kind autisme?

Omdat er vele vormen van autisme zijn, is deze stoornis bij kinderen vaak lastig vast te stellen. Daarom komt het nog regelmatig voor dat de diagnose pas op latere leeftijd gesteld wordt. De buitenwereld heeft vaak helemaal niet in de gaten dat een kind autistisch is. Of denkt dat het aan de opvoeding ligt als een kind zich anders gedraagt dan de verwachting is. Het zijn vaak de ouders die zich al vroeg zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind. Tegenwoordig zijn er wel richtlijnen opgesteld om autisme al op jonge leeftijd te kunnen herkennen. Je kunt hiervoor terecht bij het consultatiebureau of de schoolarts.

Gedragskenmerken bij autisten

De diagnose autisme wordt gesteld door een gz-psycholoog of een psychiater. Hierbij wordt gekeken naar de gedragskenmerken van het kind. Omdat elk kind uniek is en er vele vormen van autisme bestaan, uit het zich niet altijd op dezelfde manier.

Onderstaande kenmerken worden vaak gezien bij autistische kinderen:

  • Problemen op sociaal gebied, ogenschijnlijk weinig interesse in anderen
  • Dingen heel letterlijk nemen
  • Goed observatievermogen en analytisch vermogen
  • Moeite met onaangekondigde veranderingen
  • Goed in het herkennen van patronen, maar moeite met het bewaren van overzicht
  • Heel gefocust en intensief met iets bezig kunnen zijn
  • Buitengewoon nauwkeurig en perfectionistisch werken
  • Overgevoelig of juist ondergevoelig zijn voor prikkels
  • Problemen in de verwerking van prikkels [Lees hier meer over prikkelverwerking]

Lees ook ons artikel over autisme speelgoed

Tip: in onze webshop vind je verschillende boeken over autisme bij kinderen.

Deel dit bericht via sociale media

Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis die zich vooral uit in afwijkende sociale vaardigheden, communicatie en gedragspatronen.