Tips bij problemen in de visuele informatieverwerking